En quina de les capes de l'atmosfera la densitat de les partícules es tan baixa que impossibilita pràcticament la transmissió de calor?

 merryriera

 En quina de les capes de l'atmosfera la densitat de les partícules es tan baixa que impossibilita pràcticament la transmissió de calor?

        
1414

© 2015 Triviar.