Cámaras dixitais

 antiaarousa

Cámaras

1. Cómo son as características das cámaras DSLR?

2. O obxectivo das cámaras analóxicas son de 35mm?

3. En que se basa a tecnoloxía da cámara de catro tercios?

4. Los cuerpos sólo son compatibles si pertenecen al mismo fabricante.

5. As cámaras catro tercios son máis pequenas.

6. Para que son os sensores?

7. As diferentes cámaras utilizan os mesmos sensores.

8. Como son os obxetivos das cámaras catro tercios?

9. Para que serven os puntos de contacto electrónico?

10. Cal é un dos fabricantes das cámaras de catro tercios?


© 2015 Triviar.