Realidad aumentada

 IACOAL

Trivial sobre la realidad aumentada

1. Cales son os dispositivos que mellor soportarán a realidad aumentada?

2. A realidad aumentada ten infinidad de usos

3. A aplicación suministras os datos a través de

4. A través de que páxina pode recoller a información a aplicación de realidad aumentada?

5. Os dispositivos de realidad aumentada non necesitan o uso da cámara

6. En algúns casos, o usuario pode interactuar con o entorno

7. Para poder executar a aplicación de realidad aumentada, os dispositivos necesitan ter:

8. Xa se crearon dispositivos especiais para a realidad aumentada.

9. A realidad aumentada permite acceder desde un ordenador con webcam e con acceso a .... ir a tendas que che deixan probar os productos de forma virtual

10. A realidad aumentada deixache fecer o que queiras sen saír do teu fogar


© 2015 Triviar.