iPads

 danigarcia

Cuestionario sobre os iPads

1. Qué sistema utilizan os iPads?

2. A un iPad pódeselle insertar tarjeta SIM

3. Os iPads leen CDs e Pen Drive

4. É máis grande un iPhone, un iPad, ou un iPod?

5. A parte do boton de bloqueo, e sonido, os iPads teñen mais botons?

6. Fundador de Apple

7. Cando se fundou Apple? ano

8. Os iPads son táctiles


© 2015 Triviar.