Corrent elèctric

 04193fisica

Preguntes del Tema de corrent elèctric

1. La intensitat és sempre constant en circuits...

2. El voltatge és sempre constant en circuits...

3. En un circuit en paral·lel la bombeta s'il·lumina més si té...

4. El kwh és una unitat de mesura...

5. La resistència...


© 2015 Triviar.