Xeración Nós

 nesinel

Preguntas do tema.

1. ¿Que autor non pertenece á xeración Nós?

2. ¿Quen escribiu O porco de pé?

3. ¿Quen escribiu Os vellos non deben de namorarse?

4. ¿Quen escribiu a obra Cousas?

5. ¿Que autor escribiu Sempre en Galiza?


© 2015 Triviar.