Socials 5º - Climes i rius

 sonaca3

Climes i rius.

1. El temps atmosfèric és...

2. Qué és el termómetre?

3. Qué és el clima?

4. Quins elements composen el clima?

5. Com més prop de l'equador es troba una localitat, més càlid és el seu clima.

6. Un lloc amb una altitud elevada tindrà un clima fred.

7. A l'estiu les temperatures de les zones pròximes a la costa són més elevades que les de les zones d'interior.

8. Quins són els climes d'Espanya?

9. Elements d'un riu:

10. Quins vessants hidrogràfics hi podem trobar a Espanya?

11. Temperatures extremes i precipitacions escasses. Vegetació variada però escassa.


© 2015 Triviar.