Preguntas examen m2

 MelaniTaboada

per estudiar

1. Com s’anomena l’os que té forma de ratapinyada o papallona

2. Quin és l’os que té forma de petxina

3. La sella turca de quin os forma part?

4. El foràmen màgnum de quin os forma part? Indica la funció del foràmen magnum

5. De que consta l’aparell estomatognàtic?

6. De quina articulació forma part el temporal?

7. Que és la sinfisi i a quin os es troba:

8. De quin os forma part la glabel·la?

9. Qui no té les sutures del crani ben tancades?

10. Quina glàndula conté la fossa o fosseta lacrimal?

11.  Digues els ossos facials parells i imparells que existeixen

12. El vòmer articula amb

13.  El maxil·lar inferior es divideix en:

14. Els palatins formen part del terra de l'orbita, de les foses nasals i la volta palatina.

15. L'hiodes és un dels ossos que formen part del crani.

16. Amb qui s'articula el maxil·lar inferior?

17. El maxil·lar superior, és el primer òs més gran de la cara?

18. Anomena les tres apòfisis de la cara externa del maxil·lar superior:

19.  Quines són les característiques de l'òs zigomàtic:

20. Digues articulacions que tingui l'òs zigomàtic:

21.  De què forma part l'òs zigomàtic:

22. L'òs nasal forma part de:

23. L'òs nasal forma part de:

24. El llacrimall o unguis s'articula amb:

25. Digues les característiques dels cornets inferiors:

26. Quins són els nervis que formen el sistema nerviós perifèric?


© 2015 Triviar.