Trivial 3r Primària

 estheralapont

Continguts de 3r Primària: Mates, Llengua, Coneixement del Medi

1. Quantes consonants hi ha a la paraula escurçó?

2. Quin número comprès entre el 60 i el 70 té 2 xifres iguals?

3. Com se´n diu la persona que arregla instal·lacions elèctriques?

4. Un pantà és un lloc humit o sec?

5. Com es diuen els animals que alimenten amb llet les seves cries?


© 2015 Triviar.