LLUM I SO

 CARLA2

MEDI

1. QUE ES LA REFLEXIO?

2. Les lents nomes poden ser convergents.

3. Per quins colors esta formada la llum blanca?

4. El to es diferencien en sons greus i aguts

5. Quan un objecte es de color vermell es que...

6. El color blanc absorbeix tots els color de la llum,s'escalfen molt mes i per aixo en hivern es millor posar-se roba blanca.

7. L'eco a permet desenvolupar ......

8. Un material opac es que deixa passar la llum,com una peixera o unes cortines.

9. La velocitat de la llum es de...........

10. Gracies al to podem distingir les veus,diferenciar instruments musicals...


© 2015 Triviar.