Filosofia de 1r de batxillerat

 analac

Qüestions bàsiques sobre part del temari

1. La filosofia és...

2. La lògica és

3. Si Tots els alumnes de 1r E són estudiosos i alguns alumnes són rossos, aleshores tots els alumnes de 1r E que són rossos són estudiosos.

4. Si p condició suficient de q i q es condició necessària de r, aleshores si es dóna p i r, es donarà q

5. Per què diem que l'home té doble naturalesa?

6. la teoria sociobiològica fou proposada per ...

7. la concepció culturalista de la naturalesa humana fenesa un interaccionisme entre els factos biològics i culturals.

8. Pinker recolza la teroia culturalista a l'afirmar que l'home és quan neix una tabula rasa

9. El llenguatge simbòlic humà representa fidelment la realitat.....

10. La Voluntat capacitat als homes per exercir la llibertat, sense voluntat no tindria cabuda la llibertat....


© 2015 Triviar.