Geometria

 ivette

Matemàtiques, polígons

1. Si el costats d'un rectangle són 4cm i 7cm, seu perímetre és de:

2. Segons els seus costats, els triangles poden ser:

3. EL perímetre d'un polígon és

4. Un polígon de 5 costats s'anomena

5. Un polígon de 9 costats d'anomena

6. Un polígon de 7 costats s'anomena

7. Si el costat d'un quadrat és 4cm, el seu perímetre és de


© 2015 Triviar.